מטופלים מספרים, לוגו של ד"ר טלי פרידמן, תמונה של ד"ר טלי פרידמן

תעודות ופרסים