עבודתה של ד"ר טלי פרידמן זוכה להערכה רבה בקרב הקהילייה המקצועית בארץ ובעולם. שקיפות והפריה הדדית הן בלב המנטרה המנחה את ד"ר פרידמן בכל פעולותיה.
בשל כך, היא משתפת פעולה עם מיטב העמיתים בארץ ובחו"ל במחקר, פיתוח טכניקות חדשות, פרסום מאמרים מקצועיים והנחלה של הידע והניסיון הרבים אותם צוברת ד"ר פרידמן בעבודתה.

Tal Friedman , Doron J. Lurie and Avshalom Shalom
Authentication of Rembrandt’s Self-Portraits through the
Use of Facial Aging Analysis
IMAJ • VOL 14 • october 2012

___________________________________________________________________

ניתוחים לעיצוב הגוף לאחר ירידה ניכרת במשקל
ד"ר טלי פרידמן, המרכז לטיפול בהשמנת יתר, קבוצת אסיא מדיקל, בית החולים אסותא רמת החייל, תל אביב
A.M.R גליון מס' 2 יולי 2012
___________________________________________________________________

Zilinsky I, Farber N, Haik J, Weissman O, Friedman T, Winkler E
The hatchet and bilobed flaps revisited: shedding new light on traditional concepts
J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1):99-102

___________________________________________________________________

Hadad E, Westreich M, Friedman T, Shalom A
Effect of aspirin pre- and postburn on survival of experimental intermediate burns in rats
J Cutan Med Surg. 2011 Mar-Apr;15(2):111-4
_______________________________________________________________________

Michaels J 5th, Friedman T, Coon D, Rubin JP
Mons Rejuvenation in the Massive Weight Loss Patient Using Superficial Fascial System Suspension Plast Reconstr Surg. 2010 Jul;126(1):45e-46e

___________________________________________________________________

Friedman Tali; O'Brien Coon, Devin; Michaels V, Joseph; Bontempo, Franklin; Young, V. Leroy; Clavijo, Julio A.; Rubin, J Peter
Hereditary Coagulopathies: Practical Diagnosis and Management for the Plastic surgeon
Plastic and Reconstructive Surgery. 125(5):1544-1552, May 2010

___________________________________________________________________

Friedman T, Coon D, Michaels J V, Purnell C, Hur S, Rubin JP
Fleur-de-lis Abdominoplasty: A Safe Alternative to Traditional Abdominoplasty for the Massive Weight Loss Patient
Plastic and Reconstructive Surgery. 125(5):1525-1535, May 2010

___________________________________________________________________

Coon D, Michaels, J V, Gusenoff J, Purnell C, Friedman T, Rubin JP
Multiple Procedures and Staging in the Massive Weight Loss Population
Plast Reconstr Surg 2010;125:691-698

___________________________________________________________________

Friedman T, Golan J, Shalom A, Westreich M
The "Brown Sisters": Photogrametric analysis of brow and cheek desce
Isr Med Assoc J 2009. 11(8): 470-3

___________________________________________________________________

Afek A*, Friedman T*, Kugel C, Barshack I, Lurie D. Dr. Tulp’s Anatomy Lesson
Rembrandt: The Third Day Hypothesis
IMAJ 2009: 6: June: 389-392
Both authors contributed evenly*

___________________________________________________________________

Wohl Y, Aviv A, Friedman T, Barak Y
Cutaneous photodamage in schizophrenia patients Photodermatol & Photomed, 04/08
Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2008 Dec;24(6):291-5

___________________________________________________________________

Shalom A, Hadad E, Westreich M, Friedman T
Our experience with a "homemade" vacuum-assisted closure system
Isr Med Assoc J 2008;10 (8-9):613-6

___________________________________________________________________

Kosashvili Y, Fridman T, Backstein D, Safir O, Bar Ziv Y.
The correlation between pes planus and anterior knee or intermittent low back pain
Foot Ankle Int. 2008 Sep;29(9):910-3

___________________________________________________________________

Friedman T, Hoshen G, Brodovsky S, Shalom A, Westreich M
Detection of anomalies associated with hypospadias
Pediatric Nephrology 2008 June 24

___________________________________________________________________

Shalom A, Hadad E, Friedman T, Kremer E, Westreich M
Effect of Hyaluronic Acid on Random Pattern Flaps in Rats
Dermatol Surg 2008 May 28

___________________________________________________________________

Shalom A, Westreich M, Hadad E, Friedman T
Complications of minor skin surgery done with local anesthesia
Dermatol Surg 2008 May 6

___________________________________________________________________

Shalom A, Klein D, Friedman T, Westreich W
Lack of complications in minor skin lesion excisions in patients taking aspirin or warfarin
products
Am Surg 2008 April,74(4):354-7

___________________________________________________________________

Friedman T, Klein D, Hadad E, Westreich M, Shalom A
Diagnostic accuracy of skin lesions excised by a plastic surgeon
Harefua, 2008 April, 147(5): 305-309

___________________________________________________________________

Shalom A, Friedman T, Westreich M
Effect of Aspirin and Heparin on Random Skin Flap Survival in Rats
Dermatol Surg. 2008 Mar 3

___________________________________________________________________

Whol Y, Friedman T, Laur L, Levi Y, Brenner S, Bar Dayan Y
Screening for common dermatological disorders among Israeli adolescents
Inter J Dermatol 2007, July

___________________________________________________________________

Friedman T, Shalom A, Westreich M
Self-inflicted burns
Ann Plast Surg. 2007 Jun;58(6):622-4

___________________________________________________________________

Lev-Tzion R, Friedman T, Shochat T, Gazala E, Wohl Y
Asthma and psychiatric disorders in male army recruits and soldiers
Isr Med Assoc J. 2007 May;9(5):361-4

___________________________________________________________________

Shalom A., Friedman T, Westreich M
The effect of postoperative aspirin on random pattern flaps in rats
Am Surg. 2007 Nov;73(11):1126-8

___________________________________________________________________

Friedman T, Westreich M, Lurie D, Golik H
Rembrandt- aging and sickness: a combined look by plastic surgeons, art researcher and internal medicine specialist
Isr Med Assoc J 2007, Feb

___________________________________________________________________

Friedman T, Lurie D, Westreich M
Rembrandt's sentinel vein
Aesth Surg J 2007, Jan-Feb

___________________________________________________________________

Friedman T, Davidovitch N, Scheflan M
Comparative double blind clinical study on round vs. anatomical implants
Aesth Surg J 2006, Sept-Oct

___________________________________________________________________

Friedman T, Westreich M, Shalom A
Self-inflicted garlic burns: a case report and review of the literature
Int J Dermatol 2006,45,1161-1163

___________________________________________________________________

Friedman T, Gordon B, Whol Y, Bar Dayan Y, On E, Levi Y, Afec A
Improving the medical board procedure for military reserve personnel as part of the improvement of the medical service and adherence to the patient's privileges act.
JIMM. 2006 Feb;1(7):7-11

___________________________________________________________________

Friedman T, Wohl Y, Levin A, Levi Y, Brenner S, Bar Dayan Y
Multiple common naevi in Israeli adolescents
Melanoma Res. 2006 Feb;16(1):89-92

___________________________________________________________________

Friedman T, Wohl Y, Bar Dayan Y, Lubin G, Har-Tuv M, Knobler H, Levi Y, Barak Y
Increased use of mental health services related to Isotretionoin: 5 years analysis
Eur Neuropsychopharmacol, 2006 Jan 6

___________________________________________________________________

Friedman T, Westreich M, Shalom A
VAC™ treatment complicated with anasarca
Ann Plast Surg, 2005 Oct;55(4):420-1

___________________________________________________________________

Shalom A, Friedman T, Wong L
Burns and Diabetes
Ann Burns and Fire Disasters, 2005;vol XVIII, March

___________________________________________________________________

Barak Y, Wahl Y, Greenberg Y, Bar- Dayan Y, Friedman T, Shoval G, and Knobler H
Affective psychosis following Accutane(Isotreonin) treatment
Int Clin Psychopharmacology, 2005;20:39-41

___________________________________________________________________

Friedman T, Papiashvilli M, Eviatar E, Bar I
Atypical pneumomediastinum? or "occult" esophageal perforation?
Isr Med Assoc J 2004;6:372-4

___________________________________________________________________

Bar I, Friedman T, Kurtzer B, Bahar M
Accuracy in air-leak measuring can be achieved
Isr Med Assoc J 2004;6:122

___________________________________________________________________

Figer A*, Friedman T*, Manguoglu AE, Flex D, Vazina Novikov A, Shtrieker A, Sidi AA, Tichler T, Even Sapir E, Baniel J, Friedman E
Analysis of Polymorphic Patterns in Candidate Genes in Israeli Patients with Prostate Cancer
Isr Med Assoc J 2003;5:741-5
*Both authors contributed evenly

___________________________________________________________________

Bar I, Friedman T, Rudis E, Shargal Y, Friedman M, Elami Y
?Isolated sternal fracture- a benign condition
Isr Med Assoc J 2003;5:105-6

___________________________________________________________________

Friedman T, Westreich M, Mozas N.S, Dorenbaum A, Herman O
Tattoo pigment in lymph nodes mimicking metastatic malignant melanoma
Plast Reconstr Surg 2003;111:2120-2

___________________________________________________________________

Friedman T, Friedman M, Weitzen R, Scapa E
Generalized and mucosal melanosis associated with ultra-late recurrence of malignant melanoma
Endoscopy 2002;34:352

___________________________________________________________________

Yair D, Ben Baruch G, Chetrit A, Friedman T, Hirsh Yechezkel G, Gotlieb WH, Fishman A, Beller U, Bar-Am A, Friedman E
p53 and WAF1 polymorphisms in Jewish-Israeli women with epithelial ovarian cancer and its association with BRCA mutations
BJOG 2000;107:849-54

___________________________________________________________________

Israeli D, Patael Y, Friedman T, Friedman E
The m2 and m4 polymorphisms in CYP1A1 by NcoI digest-revision of detection method
Hum Mutat 2000;15:120

___________________________________________________________________

Rakovsky E, Friedman T, Fenig E, Kasanelson R, Sulkes A
Factors influencing survival in early stage endometrial carcinoma- A retrospective study with prolonged follow-up
Israe J Obstet Gynec 1998:260-270

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:
מאמרים מקצועיים
אודות המרכז לעיצוב הגוף והפנים